איטום קירות חוץ ותיקון סדקים

עבודת איטום קיר שנמצא במצב שלם, ללא סדקים או שברים, ניתן לבצע באמצעות יישום התזה של סילר, חומר שקוף הדוחה מים או ע”י צביעה בצבע חוץ נגד מים. בקיר מתפורר וישן, נדרש לבצע שיקום של הבטון וחלקי טיח סדוקים המתקלפים מהקיר ויישום פריימיר לפני הצבע, זאת ע”י ניקוי הקיר והסרה של כל חלקי הקיר הרופפים והסדוקים, לעתים באמצעות דיסק חשמלי, ובמידה וברזל נחשף יש להבריש אותו מחלודה ולצפות אותו בחומר הגנה כגון סיכה מונוטופ והשלמת אותם חלקים חסרים בקיר באמצעות בטון מיוחד. לאחר פרק זמן המתנה לייבוש הבטון, יש לצבוע בפריימיר (מקשר) ולצבוע בצבע חוץ אטום למים בגוון הרצוי. טיפול מסוג זה שומר על הקירות החיצוניים, ועל חוזק הקונסטרוקציה, אוטם את המבנה לחדירת מים ומונע נזילות המגיעות מכשלים בקירות חיצוניים. איטום קירות חיצוניים מבוצע מבחוץ כך שהוא עם הפרעה ורעש מינימלי לדיירים ולסביבה.

בקירות חיצוניים עם חיפוי אבן או בקירות בהם קיימים רווחים מובנים בין אריחי שיש (פוגות) אשר לא נאטמו במהלך הבניה כנדרש או דיבידגים שלא סגרו (חורים המחזיקים את התבניות במהלך הבניה ) או שהאיטום בהם הלך ונשחק עם השנים, רווחים אלו עשויים להיות מקור לחדירת מים ישירות לתוך הדירות, עד כדי גרימת הצפות של ממש ונזקים נלווים לדירות המבנה.
במקרה זה יש צורך לחזור ולאטום את הפוגות לכל אורכן באמצעות סיקה-פלקס, או כוחלה,  בקיר חיצוני אשר הפוגות שלו עדיין שלמות ולמרות זאת קיימת חדירה של מים ונזילות מהקיר, מומלץ לבדוק את חיבורי החלונות, אשר עשויים אף הם להוות מקור לחדירת מי גשמים, לבצע חידוש של הרובה והפוגות ולהשלים את האיטום באמצעות סילר.  

איטום  סדקים בקיר חיצוני וחלונות, מבוצע ע”י ניקוי הסדק או מסגרת החלון הסרת חלקים רופפים ושימוש בחומר איטום (המלצתנו היא שימוש בחומר סיקהפלקס )
ע”מ שחומר האיטום ידבק טוב יש לוודות שהסדק יבש ולמרוח פריימר לפני הסיקה (באטימת חריצים בין אריחים ע”י רובה מומלץ שהחריץ יהיה לח)
שיקום בטון וחלקי טיח סדוקים ומתקלפים מהקיר ע”י ניקוי הקיר חידוש החומר החסר בבטון מיוחד וצביעה ואיטום מעל נגד מים,
טיפול זה שומר על חוזק הקונסטרוקציה ואוטם את המבנה לחדירת מים ומונע נזילות מקיר חיצוני. העבודה מבוצעת על הקיר החיצוני וללא הפרעה לדיירים ברעש מינימלי.

 

איטום וטיפול בסדק חיצוני בקיר

לרוב כאשר מדובר בסדק חיצוני בקיר תופיע גם רטיבות וניפוח בצבע או / וגם בטיח בפנימי

תיקון פנימי לא יבטל את הסדק החיצוני ומים ימשיכו לחדור לקיר ולהרוס שוב את הצבע והטיח באופן וויזואלי ואת הקורות באופן קונסטרוקטיבי הטיפול הנכון בקירות עם חיפוי טיח הוא איתור סדקים על הקיר החיצוני חריצתם והחדרת חומר מסטיק פולמרי אוטם כגון סיקה פלאקס לאחר מכן צביעת הקיר ברב גמיש בשני שכבות או בחומר צביעה אוטם אחר.

עוד על איטום סדקים