עבודות גובה המבוצעות בחלל מוקף מתבצעות בדרך כלל במקומות אנכיים והן נחשבות לעבודות מסוכנות יותר בהיותו של מתחם העבודה סגור וצר והן בשל סיכונים של אווירה נפיצה, חוסר בחמצן (חנק) ושאיפת גזים רעילים או חומרים אחרים שבתוכו.

חלל מוקף הוא חלל אופקי או אנכי בעל פתחי יציאה וכניסה מוגבלים ודרך מעבר צרה.

החלל המוקף אינו מיועד לאכלוס או שהייה של בני אדם ושהייה בתוכו יכולה להוות סכנה בריאותית או בטיחותית.

דוגמאות למקומות חלל מוקפים הם: פירים (לרבות פירי דיחוס), צינורות אופקיים או אנכיים, מכלים ועוד.

בשל הסכנות האפשריות בעבודה בחלל מוקף, נדרשת מהעובד בגובה רמת מיומנות ובטיחות מוגברות, וכן ביצוע הכנות ובדיקות מקדימות קפדניות טרם כניסה וביצוע העבודה בתוך החלל המוקף.